LIVE GREEN

Jakich wyborów dokonywać, żeby codzienne czynności, jak robienie zakupów były świadome i nie wpływały niekorzystnie na środowisko? Odpowiedź na to pytanie będzie można znaleźć w aplikacji „Live Green”, niecodziennym, mobilnym przewodniku dla początkujących i zaawansowanych ekologów.

Live Green to kampania społeczna, której celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków.

Pomysł powstał w odpowiedzi na raport: „Badanie świadomości i zachowań́ ekologicznych mieszkańców Polski” przeprowadzony przez TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska (Warszawa 2012). Wykazał on, że w polskim społeczeństwie jest niska świadomość ekologiczna i niski odsetek praktyk ekologicznych.

W ramach kampanii została stworzona aplikacja mobilna dla użytkowników smartfonów, która pozwoli konsumentom żyć bardziej ekologicznie. Aplikacja ma za zadanie podpowiadać, jakich dokonywać wyborów, aby codzienne obowiązki oraz robienie zakupów było świadome i w jak najmniejszy sposób oddziaływało na środowisko. Jak bowiem wynika z badania TNS Polska, co czwarty respondent (23%) nigdy nie zwraca uwagi na oznaczenia ekologiczne.

Aplikacja oparta na innowacyjnych technologiach rozpoznawania obrazu służy do odczytywania tych oznaczeń oraz ich interpretacji.

W ramach kampanii społecznej organizacji Green Cross Poland użytkownicy smartfonów będą mogli poznać znaczenie 170 znaków ekologicznych i informacyjnych obecnych m.in.: na opakowaniach kosmetyków, produktach spożywczych oraz ubraniach czy sprzęcie elektronicznym.

W aplikacji znajdą się również porady o tematyce ekologicznej i zbiór historii ekologicznych, nagranych przez: Katarzynę Bujakiewicz, Reni Jusis, Michała Piróga, Kingę Rusin i Agnieszkę Szulim.

Kolejnym elementem kampanii Live Green! jest eksperyment z udziałem gwiazd przeprowadzony wspólnie z Wielkopolskim Instytutem Jakości. Celem działań jest zwrócenie uwagi społecznej na dokonywanie bardziej świadomych wyborów ekologicznych.

Pobierz aplikację z Google Play


Pobierz aplikację z Apple AppStore


1 Komentarz