Odpady

Odpady medyczne przekazuj do...
Odpady medyczne przekazuj do punktów zbiórki lub zanoś do najbliższej apteki. Jeżeli wyrzucisz je do odpadów lub sieci kanalizacyjnej spowodują one poważne zagrożenie dla środowiska.
Lodówki i inne urządzenia elektryczne, muszą być utylizowane...
Niektóre produkty, jak na przykład lodówki i inne urządzenia elektryczne, muszą być utylizowane w specjalny sposób, tylko wtedy nie zanieczyszczają środowiska. Skontaktuj się z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się utylizacją odpadów elektronicznych w Twojej okolicy. Jeżeli przedmioty nadal mają jakąś wartość, sprzedaj je przez Internet lub oddaj osobom, które mogą ich potrzebować.
Oddawaj zużyte akumulatory do recyklingu.
Oddawaj zużyte akumulatory do recyklingu. Masz dwa wyjścia: możesz zabrać akumulator do stacji obsługi lub sprawdzić, gdzie lokalne władze zalecają odnosić tego typu odpady.
Toksyczne substancje, takie jak farby, oleje, smary...
Toksyczne substancje, takie jak farby, oleje, smary, należy oddawać do lokalnego punktu zbiórki odpadów. Jeżeli nie ma takiego w okolicy, pozwól farbie wyschnąć całkowicie, dodając do niej trocin. Nigdy nie wylewaj tego typu substancji do kanalizacji – mogą one zakłócić pracę oczyszczalni ścieków.
Dzięki recyklingowi wspomagasz powstawanie nowych miejsc pracy.
Im większa świadomość ekologiczna, tym większa szansa na powstanie placówek zajmujących się przetwarzaniem surowców.
Zobacz więcej porad w aplikacji LIVE GREEN